“БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД вече е част от голямото семейство на Национално сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ)

20.12.2017

643 Преглеждания

0 Коментар

“БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД вече е част от голямото семейство на Национално сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ)

“БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД вече е част от голямото семейство на Национално сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ)

С радост бихме искали да Ви съобщим, че “БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД вече е част от голямото семейство на Национално сдружение “Недвижими имоти” (НСНИ), браншова организация на компаниите, опериращи с недвижими имоти в България.
Представяме Ви мисиите и целите на сдружението:
МИСИЯ:
Професионален и регламентиран бизнес с недвижими имоти с гаранции за корeктност към партньорите, потребителите и държавата
ЦЕЛИ:
Основните цели на Сдружението са:
• Да наложи европейските добри практики и стандарти за услугата БДС EN 15733.
• Да гарантира етична среда за партньорство и бизнес между своите членове,
• Да защитава интерeсите на всички заинтересовани страни в бизнеса с недвижими имоти
• Да укрепва и разширява мрежата си от партньорства в полза на своите членове.
• Да подпомага професионалното израстване на агентите на недвижими имоти
• Да изгражда и налага положителен имидж на професията „брокер на недвижим имот” с въвеждането на регламенти и стандарти валидни за всички действащи брокери на пазара

http://www.nsni.bg/members

КОМЕНТАРИ