БЛИЗО 10 МИЛИОНА ЛЕВА Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2018 ГОДИНА

01.02.2018

354 Преглеждания

0 Коментар

БЛИЗО 10 МИЛИОНА ЛЕВА Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2018 ГОДИНА

9 970 547 лева е бюджетът, с който ще разполага община Ардино през 2018 година. От тях приходи за делегирани от държавата дейности – 5 037 380 лв., а за приходи от местни дейности са предвидени 4 933 167 лв. Това решиха на свое заседание общинските съветници в града под Белите брези. 20-ма от тях подкрепиха бюджета, 3-ма бяха против, а 2-ма се въздържаха.
Кметът на общината Ресми Мурад заяви, че Бюджет 2018 е реалистичен и отговорен.
„С този бюджет, който е съставен след много срещи с избиратели, представители на бизнеса, ще се опитаме да намалим неразплатените средства, както и да не допуснем нови такива. Придържайки се стриктно към исканията на гражданите за решаване на инфраструктурни проблеми, както и запазване и разширяване обхвата на социалните услуги”, уточни Ресми Мурад. Той отбеляза, че общината запазва своето отношение към проблемите на здравеопазването. И тази година са предвидени допълнително 130 000 лв. за субсидиране на дейността на лечебното заведение.
Бюджетът е много амбициозен в инвестиционната му част. Заложените средства в списъка за капиталови разходи са в размер на 2 724 037 лв. Основно средствата са предвидени за рехабилитация на улична мрежа и ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи. „Всички трябва да се обединим, за да изпълним инвестиционната програма“, заяви още Мурад.
Общинският съветник Съби Узунов определи Бюджет 2018 като балансиран и справедливо разпределен. „Общинският бюджет е най-обективното огледало за развитието на една община. През годините на територията на общината бяха реализирани много проекти, за които другите общини от областта могат само да желаят“, заяви Съби Узунов.
19 докладни записки бяха включени в дневния ред на заседанието. Местните парламентаристи подкрепиха предложението на кмета Ресми Мурад за осъществяване на междуобщинско сътрудничество между Ардино и Йенибоазичи, Севернокипърска турска република. Йенибоазичи е малка община към околия Газимагуса (Фамагуста) в източното крайбрежие на Северен Кипър.
Съветниците единодушно приеха отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 година.
Приет бе и Общинският план за младежта през 2018 година, както и Програма и Календар за развитието на физическото възпитание и спорта през тази година.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ