Близо 92 на сто събираемост на местните данъци…

02.11.2016

742 Преглеждания

0 Коментар

Близо 92 на сто събираемост на местните данъци…

Близо 92 на сто събираемост на местните данъци и такси отчита община Кърджали към 31 октомври.

Събираемостта на местните данъци и такси в община Кърджали върви с добри темпове. В края на октомври в хазната са влезли 9 281 662 лв. или 91,8 на сто от плановото задание , което за 2016 г е 10 115 000 лв.”, съобщи заместник-кметът на община Кърджали Иван Велев.

Той уточни, че общо плановото задание за 2016 г. е с 1 642 406 лв. повече в сравнение с предходната 2015.

Данните сочат, че постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са 1 707 565 лв. или 92,3 %. При данък МПС изпълнението за 10-те месеца е 1 754 842 или 109, 6 на сто .

166 543 лв. или 98 % са постъпленията от патентния данък. Справката на Дирекция „Местни приходи” сочи, че от такса битови отпадъци към края на октомври са внесени 4 008 361 лв. или 81 % при положение, че кампанията стартира през април. Добра събираемост има и при данък придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин.

 

Вече са реализирани 1 311 106 лв. или 87, 4 %. От началото на годината до 31 октомври постъпленията в общинската хазна от туристическия данък са 85 на сто или 31 436 лв.

 

 

КОМЕНТАРИ