ВЪВ ФЕСТИВАЛ “ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ” УЧАСТВАХА ДЕЦАТА НА МОМЧИЛГРАД

30.05.2018

262 Преглеждания

0 Коментар

ВЪВ ФЕСТИВАЛ “ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ” УЧАСТВАХА ДЕЦАТА НА МОМЧИЛГРАД

Във фестивал “Традиции и обичаи” участваха децата на Момчилград. Това беше последната проява по проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст”, реализиран от община Момчилград в шестте общински детски градини.

Фестивалът се проведе в спортен център „Наим Сюлейманоглу”, Момчилград. Децата от ателиета по занаяти показаха изработени от тях различни предмети от бита и културата на региона. Имаше демонстрации на живо на работа различни материали. Част от децата приготвиха сами различни кулинарни лакомства.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и Образование за Интелигентен Растеж 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ