В АРДИНО ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

08.02.2018

352 Преглеждания

0 Коментар

В АРДИНО ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса битови отпадъци за 2018-та година в община Ардино, съобщиха от отдел „Местни данъци и такси” в общината. Освен тези данъци в местната хазна влиза и данъкът за МПС-тата, чиито размер е определен в Наредбата за местни данъци и такси. При плащане на задълженията в пълен размер до края на месец април се ползва 5% отстъпка за данъка и ТБО.
81-годишният Исмаил Али от Ардино винаги е от първите, които се издължават към общинската хазна. Той е собственик на недвижим имот-къща в град Ардино и тази година пак е първи в списъка за платените данъци за 2018-та година.
Началникът на отдел „Местни данъци и такси” в Ардино Сейфи Местанов съобщи, че продължава работата по събирането и на неплатени дължими данъци от предишни периоди. До неизрядните платци са изпратени Актове за установяване на задължения и покани за доброволно заплащане. Данъчните служители в Ардино са изпратили и протокол с първа партида на неизрядни платци към частните съдебни изпълнители (ЧСИ).
Чрез ЧСИ и доброволното плащане на просрочените (изискуеми) данъци и такси от неизрядните платци общината очаква приход в размер на около 70 000 лв.
Работното време с граждани в отдел “Местни данъци и такси” при Община Ардино: от 08:00 до 17:00 часа.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ