Деца от ДГ “Ян Бибиян” представиха театрална постановка в рамките на проект “Хоро”

23.02.2018

421 Преглеждания

0 Коментар

Деца от ДГ “Ян Бибиян” представиха театрална постановка в рамките на проект “Хоро”

Театрална постановка на тема „Галена мома работна невеста” бе представена днес ДГ „Ян Бибиян” Кърджали в рамките на проект „ХОРО- Хармония в общуването, равноправие в образованието”. Тя бе последната от поредицата създадени такива с участието на децата включени в една от дейностите по проекта, а именно Разказвачница „Приказки край огнището“. Зрителите в залата този път бяха от ДГ „Баба Тонка”, която също участва в проекта.
Дейността Разказвачница „Приказки край огнището“ стартира на 15 миналата година, а в рамките на 16 месеца, в нея децата се занимават с разнообразни дейности, които целят по-добро усвояване на български език и придобиване на социални умения за коопериране с връстници и с възрастни, както и развитие на индивидуалните заложби и интереси. С новопридобитите знания и умения децата по-лесно и сполучливо ще се справят с адаптацията в учебната среда в детската градина, а по-късно и в училище, категорични са участниците в проекта. По думите на ръководителите на групи децата с интерес се включват в допълнителните дейности, но най вече изпитват задоволство при срещи с техни връстници от другите детски градини- партньори по проекта. Участието в такъв вид дейност подобрява социализацията, интеграцията и допринася за придобиване на самочувствие.
Самите малчугани споделят, че с нетърпение очакват следващи такива събития, които предстоят в останалите четири дейности по Проект „ХОРО” .
Проект „ХОРО- Хармония в общуването, равноправие в образованието” Договор № ДОЗ – 374 от 15.11.2016 г., рег. № BG05M2ОP001-3.001-0114-С01 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ