Етнографска изложба представят клуб “Етнография” по проект “Приятели на УН “Христо Ботев”

17.04.2018

395 Преглеждания

0 Коментар

Етнографска изложба представят клуб “Етнография” по проект “Приятели на УН “Христо Ботев”

Фоайето на Община Кърджали от днес приюти етнографска изложба, експонатите на която са събрани от участниците в клуб “Етнография” по проект “Приятели” на Училищно настоятелство “Христо Ботев”, гр. Кърджали. В изложбата могат да бъдат видени автентични тъкани-черги, кърпи, престилки, месали, терлици и други изработени от естествени материали. Интерес представляват показаните предмети на бита, сред който хурка и мотовилка, дарак, буталка за биене на масло, използвана през 19/20век, дори ютия на въглища. Всеки един от показаните експонати носи своята история, защото той е предоставен на младите етнографи от техни близки или баби и дядовци, сподели ръководителят на клубната форма Мария Митрева. Тя допълни, че самата подготовка на изложбата е предизвикала голям интерес сред участниците защото по-голяма част от предметите те не са знаели за какво служат и са виждали единствено в музеите.

Клубната форма „Етнография” на проект „Приятели” е дала възможност на учениците не само да се докоснат до бита на своите прародители, но и да научат особеностите на различните етноси. Младите етнографи вече сами са изработвали мартеници с естествени материали, така както в миналото. Не им е чужда и работата с глина по старинна технология, практикувана в клубната форма.

Изложбата се осъществява по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01 «ПРИЯТЕЛИ» на Сдружение „Училищно настоятелство – Христо Ботев“ – град Кърджали, финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Етнографската изложба дело на възпитаниците на клубна форма “Етнография” по проект “Приятели” може да бъде видяна до 20 април.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ