Започна обновяването на ПГ по селско и горско стопанство по проект за 1,3 милиона лева

16.05.2018

282 Преглеждания

0 Коментар

Започна обновяването на ПГ по селско и горско стопанство по проект за 1,3 милиона лева

С официална церемония днес бе даден символичен старт на строително – монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство – Кърджали, която ще бъде обновена в рамките на проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали – привлекателен образователен център за младите хора”.

Първото изолационно блокче на сградата на Професионалната гимназия бе поставено от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, който бе гост на церемонията заедно със своите заместници инж. Катя Митовска и Веселина Тихомирова, секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир и началникът на отдел „Проекти” Надежда Цветкова.

Инж. Азис припомни, че от седемте професионални гимназии намиращи се на територията на общината Професионалната гимназия по селско и горско стопанство е първата общинска гимназия след решение от 1 август 2016, както и за дългия път до реализирането на проекта.

„С екипа, който се занимава с подготовката на проекти в община Кърджали, ние започнахме търсенето на възможности за финансиране на професионалната гимназия с цел подобряване на условията за учебна дейност много преди тя да премине към общината. Още тогава ние направихме първите стъпки за осигуряване на това финансиране. Водили сме много разговори, включително лично аз с министъра на земеделието, за да може гимназията да премине към нас и ние да кандидастваме за реализиране на идеите за обновяването й. Можехме да насочим тази инвестиция към всяка една професионална гимназия, но избрахме ПГ по селско и горско стопанство, защото един от приоритетите на община Кърджали е осигуряването на достатъчно кадри на развитието на едно професионално селско стопанство в нашия регион. Затова нашето очакване е след приключване на този проект да предизвикаме интерес не само сред учащите от нашата община, но и от други в областта, както и от други области.”, подчерта инж. Хасан Азис.

Той припомни, че заедно с голямата инвестиция за образователната инфраструктура чрез инвестиционната програма общите средства, който се влагат в тази посока надвишават 15 милиона лева.

Проектът „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали – привлекателен образователен център за младите хора” се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0033-С01, финансиран от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност от 1 300 000 лв.

Пректът е с продължителност 30 месеца, а основните дейности по него са свързани с извършване на строително -монтажни работи, за въвеждането на мерки за енергийна ефективност и довършителни работи в сградата на учебното заведение. Предвидена е и доставка на професионално оборудване, както и осъществяване на строителен и авторски надзор. По проекта са включени дейности за проектиране, информация и публичност, извършване на финансов одит и управление. Всички дейности предхождащи строително монтажните дейности са приключени, проведени са и тръжните процедури по проекта и са избрани изпълнителите, каза днес ръководителя на проекта инж. Слави Димитров и изрази увереност, че строителите ще успеят да приключат дейностите и на 15 септември учениците ще започнат новата учебна година в обновена сграда.

С пожелание за успешно реализиране на проекта и повече ученици в гимназията към присъстващите се обърна и началникът на Регионалното управление по образованието Гроздан Колев.

От своя страна директорът на учебното заведение Христо Петров благодари на всички, спомогнали да се реализира проектът и най-вече на екипа на кмета на общината инж. Хасан Азис. По думите на Петров от дейностите по реализаране на проекта ще се възползват 140 ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение в гимназията, а непреки бенефициенти ще бъдат и обучаващите се в задочна форма, както и 22-мата учители и обслужващ персонал и над 200 родители на учениците.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ