Изворна вода в местността „Гюней“ през цялата година тече с еднакъв дебит

30.10.2022

443 Преглеждания

0 Коментар

Изворна вода в местността „Гюней“ през цялата година тече с еднакъв дебит

Много ардинчани имат навика да пият и да пълнят вода за дълготрайна употреба от многобройните крайпътни чешми по пътя от Ардино за Кърджали. Една от тях е изворната чешма, която се намира в местността „Гюней“. Тя е построена в памет на дългогодишният автобусен шофьор от село Падина Хасан Хаджиюсеинов, починал през 2016 година. На нея има надпис на български език: „Я Рабби Аллах! Благодарим Ти за водата, която ни дари! А изградихме ние тази чешма спомен за Хасан Хаджиюсеинов от село Падина“. Чешмата е построена от наследниците през 2019 година и през цялата година тече с еднакъв дебит. Изворната вода, която е докарана от подножието на „Далджа“ е изследвана от Регионалната здравна инспекция в Кърджали и е годна за употреба по всички изследвани показатели.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ