ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЛИЗО 5 МИЛИОНА ЛЕВА ЩЕ НАПРАВИ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

18.02.2021

251 Преглеждания

0 Коментар

ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЛИЗО 5 МИЛИОНА ЛЕВА ЩЕ НАПРАВИ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

Почти 5 милиона лева са средствата за капиталови разходи в проектобюджета на община Момчилград за 2021 година. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на финансовата рамка, проведена в общинска администрация. За инвестиции в инфраструктура са предвидени общо 4 640 877, от които 2 220 636 ще бъдат от европейски фондове. Ще има повече средства за ремонт и поддръжка на улици и за спортните бази.
През тази година е предвидено да се подмени отоплителната инсталация на ДГ “Зорница” от твърдо гориво на компресирана газ. Това е пилотен проект, а намерението на ръководството на общината е поетапно моделът да се приложи във всички останали детски градини. Ще бъдат заделени средства за благоустрояване на главната улица “Гюмюрджинска”, чийто тротоари и бордюри ще бъдат подменени изцяло. Община Момчилград ще направи допълнително финансиране за смяна на парапети и улични стълбове, за да няма необходимост от следващ ремонт. Предвидено е изграждането на нови паркоместа в Момчилград.
Един от приоритетите през 2021 година ще бъде водоснабдяването. Предвижда се ремонт на водопроводната мрежа и изграждане на помпени станции в селата Пиявец, Хамасче, Сенце, Кременец и Нановица, махала Овес на с. Конче и махала Борово на село Гургулица. Планувана е подмяна на водопровод на улиците “Пролет” и “Освобождение”.
Средства от бюджета ще бъдат инвестирани в екологията и чистотата. Ще бъде осигурено допълнително финансиране за изграждане 24 подземни контейнера за разделно събиране на отпадъци. Средствата са осигурени от върнатите пари от такси, които общината внася в държавния бюджет. Предвидени са също пари за закупуване на нова сметосъбираща машина и автовишка за ремонт на уличното осветление.
В Бюджет 2021 е залегнало благоустрояването на новия квартал „Двадесет и първи“, като за първия му етап е предвидено поставянето на бордюри и настилка от трошен камък. През тази година ще бъде изготвен проект за изграждане на две нови производствени зони – “Седлари” и „Върхари“. Ще продължи започналото през 2020 г. изграждане нови детски площадки. Те ще са 4 – кв. Орфей, в района на Пазара, на ул. “26 декември” (до жп гарата) и в с. Нановица. Ще бъде изградена и нова спортна площадка – стрийт фитнес станция, в най-големия квартал „Единадесети“.
В бюджета за 2021 година е заложено и проектиране на терена и сградата на бившето лятното кино, който беше запазен като зелена площ и паркова среда след внесено предложение на кмета на Момчилград Илкнур Кязим в Общинския съвет.
Ще бъдат изградени нови беседки в Момчилград, местността „Дамбалъ“, с. Равен и с. Татул. През тази година ще бъдат заделени бюджетни средства за проектирането на музей, който ще се помещава в къщата на Наим Сюлейманоглу в Момчилград.
Ръководим се от разбирането да достигнем до най-отдалечената махала и къща, за да докоснем душата на всеки един момчилградчанин.
Основен наш приоритет е повишаване качеството на живот на нашите съграждани и ускореното развитие на всички населени места в общината ни, заяви при обсъждането на бюджета кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ