Инж. Хасан Азис за промените в „такса битови отпадъци” пред телевизия Bloomberg

12.09.2017

535 Преглеждания

0 Коментар

Инж. Хасан Азис за промените в „такса битови отпадъци” пред телевизия Bloomberg

„Неправилно е насочването на вниманието изцяло към общините и внушението, че има конфликт между тях и бизнеса по отношение на „такса битови отпадъци”. Местната власт и бизнесът по-скоро са партньори, които могат да решават заедно проблемите“, заяви в предаването „В развитие“ по телевизия Bloomberg кметът на Кърджали и зам.-председателя на асоциацията на общините инж. Хасан Азис.
В началото на обществено-политическия сезон темата за промените в такса „смет“ бе поставена в центъра на вниманието. Хасан Азис посочи решения на казуса:
„Според законодателя има три варианта за решение на казуса – такса „смет“ да се изчислява въз основа на живеещите в даденото жилище, на база броя съдове и честотата на сметоизвозване, както и на база количество отпадъци.
Според Националното сдружение на общините и трите варианта имат недостатъци – първият заради несъответствието с броя хора с адресна регистрация в населеното място и реално живеещите там, вторият – защото не може да се гарантира реално отчитане на броя на живеещите и на генерирания отпадък, а третият – поради невъзможността за контрол на съответствие между заявеното количество отпадъци от едно домакинство и реалното такова.
И в момента бизнесът има възможност да плаща не на база площ, а на база заявени съдове на територията на предприятието. Дадох пример със завод от Кърджали с площ от 14 хил. кв. метра, който, ако бъде таксуван на база площ, би плащал по 130 хил. лева месечно, а реално плаща по 3 хил. лева.
Подкрепяме европейския принцип, че замърсителят трябва да плаща.
Според мен измененията в закона чисто технически няма как да бъдат приложени в срока, заложен от кабинета – 2019, като най-рано това би могло да стане през 2020. Преди приемането на промените също така следва да се проведе информационна кампания за гражданите и бизнеса, както и да се организират дебати между всички заинтересовани страни – изпълнителна и местна власт, работодатели, граждани, НПО и др.“.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ