Инж.Хасан Азис направи оглед на Пречиствателната станция за отпадни води

13.07.2018

265 Преглеждания

0 Коментар

Инж.Хасан Азис направи оглед на Пречиствателната станция за отпадни води

Кметът инж.Хасан Азис и експерти направиха оглед на място на Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/.
На огледа присъстваха ръководството на „ВиК”ООД – Кърджали и служители на ПСОВ.Кметът и експерти са обсъдили проблема с част от ускорителите в пречиствателната станция. Също така, инж.Азис ги е запознал с предприетите действия от страна на община Кърджали за решаването на възникналата ситуация с оборудването и поетите ангажименти от фирмата – доставчик. По време на огледа той е потвърдил ангажираността на общината към нормалното функциониране на Пречиствателната станция отпадни води / ПСОВ /.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ