КМЕТЪТ НА АРДИНО И ТОЗИ МЕСЕЦ СЪБРА СЕЛСКИТЕ УПРАВНИЦИ

02.05.2018

385 Преглеждания

0 Коментар

КМЕТЪТ НА АРДИНО И ТОЗИ МЕСЕЦ СЪБРА СЕЛСКИТЕ УПРАВНИЦИ

Общинското ръководство в Ардино проведе редовна среща с кметовете и кметските наместници на територията на общината. Тя бе открита от секретаря на общината инж. Кемал Алиев, който запозна присъстващите с темите, които ще бъдат обсъдени.

Във връзка с предстоящия месец Рамазан кметът на общината Ресми Мурад възложи на селските управници да участват в регулирането на уличното осветление по населените места.
„Часовете на начало и край на уличното осветление трябва да бъдат съобразени с потребностите на хората. Както се знае на 16-ти май започва Свещеният месец

Рамазан, който изисква сериозна подготовка от страна на вярващите. Вечер се ходи на терафи-намаз (молитва), който е около 24 часа, а сутринта се става към 03:30 часа. Това изисква, ние като ръководство да създадем благоприятна среда за изпълняване на религиозните ритуали и да има възможност за по-празнична атмосфера“, каза Ресми Мурад. Той поиска и информация от кметовете, чийто водоснабдителни системи са към ВиК, какви мероприятия (като ремонти и инвестиции) се предвиждат в техните населени места, както и нуждите от подобряване на водоснабдителната система. Информацията е необходима във връзка с предстоящото заседание на Асоциацията на ВиК-Кърджали на 31-ви май, за да може кметът Ресми Мурад да ги предложи за включване в инвестиционната програма на ВиК.

Началникът на отдел ГРАО инж. Мехмед Алиев запозна кметовете с новите промени в Наредбата за функциониране на ЕСГРАОН.

Началникът на отдел „Местни данъци и такси” Сейфи Местанов припомни, че продължава работата по събиране на неплатените дължими данъци от предишни периоди. Той поиска съдействие от селските управници, да напомнят на длъжниците да си изплатят своевремнно натрупаните задължения, за да не попаднат в списъците за предаване на частни съдебни изпълнители.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ