КМЕТЪТ РЕСМИ МУРАД СЕ СРЕЩНА С ЕКИПИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

21.03.2018

324 Преглеждания

0 Коментар

КМЕТЪТ РЕСМИ МУРАД СЕ СРЕЩНА С ЕКИПИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

По случай 20 март – Световен ден на Социалната работа, кметът на община Ардино Ресми Мурад покани на работна среща в кабинета си, екипите на социалните услуги Център за обществена подкрепа (ЦОП), Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.
Управителят на Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост Елван Исмаил сподели, че този ден е празник на групата професионалисти, заети в социалната дейност и свързани с подкрепата на нуждаещите се лица. „Денят е още един повод, институциите и гражданското общество да отдадат дължимото уважение на хората, които работят за опазването живота и здравето на човека и спазване на правата им за водене на достоен живот”, заяви Елван Исмаил.
Директорът на ЦОП Светла Карамитева представи на присъстващите информация за участието си в Първата национална среща на ръководителите на социални услуги, проведена в София. Тя предаде поздравленията на г-жа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика и г-жа Румяна Петкова – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по повод професионалния празник.
Кметът Ресми Мурад обърна внимание на спазването на изискванията за капацитета и качеството на предоставените социални услуги. „Общината ежегодно приема план за услугите, които ще се предоставят през следващата година. Имаме намерение в бъдеще да се предоставят и социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания“ и „ Център за временно настаняване“”, заяви Ресми Мурад. Той пожела на всички социални работници на територията на общината здраве, лично щастие и всеотдайност в благородната и хуманна професия.
Екипите на социалните услуги дариха Ресми Мурад сръчно изработени сувенири.
Община Ардино предоставя 9 социални услуги и е сред водещите в областта по предоставените социални услуги. Това са „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост “, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “, „Център за обществена подкрепа“ , „Личен асистент“, „Домашен помощник“, „Топъл обяд“ , „Ранно детско развитие“, „ Приемна грижа“ и „Клуб на пенсионера“.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ