Кърджали и Одрин обсъждат съвместни европроекти

21.02.2018

429 Преглеждания

0 Коментар

Кърджали и Одрин обсъждат съвместни европроекти

Заместник кметовете на община Кърджали Мюмюн Али и инж.Катя Митовска, началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” Надежда Цветкова, мл.експерт Александра Римпопова разговаряха със зам.-кмета на община Одрин Хакан Ишчан, началника на отдела за Европроекти Ебру Ероглу за изготвяне на концепция за бъдещ проект по грантова схема „Дейности за побратимяване между Турция и Европейския съюз“. Схемата е се съфинансира от Европейския съюз и Република Турция.
Обсъдени бяха възможности за двустранно сътрудничество и обмяна на опит между двете общини в различни области, които ще допринесат за развитие на двустранните отношения и разширяване на приятелството между хората от двата побратимени града.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ