Младежи от Кърджали, Хасково и Стара Загора се обучаваха за рисковите фактори за здравето

18.05.2018

243 Преглеждания

0 Коментар

Младежи от Кърджали, Хасково и Стара Загора се обучаваха за рисковите фактори за здравето

„Рисковите фактори за здравето на младите хора” бе темата на проведеното днес обучение на ученици членове  на Съветите по наркотични вещества от три общини –Кърджали, Хасково и Стара Загора. Близо 30 младежи заедно със своите ръководители се събраха в залата на Бизнесинкубатора в Кърджали, за да дискутират по темата. Посрещна ги председателят на ОСНВ Кърджали Сезгин Бекир в ролята на домакин на срещата.

Той  припомни, че употребата на наркотиците е само един от рисковите фактори, но той води и до възможност от заразяване със СПИН. Затова е много важно освен знанието за опасността от употребата и злоуботребата с наркотични вещества, младите хора да познават това заболяване с неговата история и симптоми и да правят разлика между ХИВ и СПИН.

Обучението бе ръководено от гост – лектора Златка Лапанова, която  в пряк диалог с младежите представи темата. Бяха коментирани и конкретни казуси, свързани със сексуалното възпитание на младите хора, в които наркотиците и безконтролните сексуални връзки могат да доведат до заразяване със СПИН.

Във фокуса на вниманието  бе и вечната тема табу за хората- полово предаваните болести и каква реалната заплаха могат да бъдат те за младите хора.

В края на обучението всички участници попълниха и тестове свързани с обсъжданите теми.

Това не е първото обучение, в което участваха младежите от ОСНВ в Кърджали, заедно със своите приятели от Хасково и Стара Загора. Съвместно обучение на клубовете бе проведено  през април и в Хасково, а в началото на май в Стара Загора председателят на ОСНВ Сезгин Бекир и секретарят на съвета Валентина Грудева се включиха в организирания професионален форум на тема: „Превенцията като процес на етичност, осъществимост, достоверност и ефективност”.

В началото на този месец  председателят на ОСНВ Сезгин Бекир бе един от четиримата председатели на съвети от България, който получи покана и се включи в работата на организираната в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС среща на национални координатори по наркотиците на държави – членки на Европейският съюз.

Срещата  бе под наслов „Превенция и терапевтично лечение на употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества“  и бе организирана съвместно от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването.

Обсъдени бяха възможностите за засилване на сътрудничеството между ангажираните институции и разработването на адекватен, мултидисциплинарен подход в отговор на тенденциите на нелегалния пазар на „дизайнерски“ наркотици. Изтъкнато бе, че новите психоактивни вещества представляват специфична заплаха с международни измерения. В този смисъл като ефективни стъпки бяха изведени до усъвършенстването на законодателствата на национално и европейско ниво, както и приемането на единно приложимо европейско законодателство за постигане на максимално гъвкав мониторинг върху тях.

По време на дискусиите експертите обмениха опит и добри практики в организацията и координацията на превантивни дейности срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Акцент бе поставен върху активното партньорство в намирането на общи решения за постигане на ефективност и реални резултати.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ