МОМЧИЛГРАД СЕ ГОТВИ ЗА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩА

11.10.2022

107 Преглеждания

0 Коментар

МОМЧИЛГРАД СЕ ГОТВИ ЗА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩА

Възможностите за кандидатстване с проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради беше темата на среща, която експерти от Община Момчилград проведоха с домоуправители. Бяха разяснени критериите и изискванията по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, която се очаква да се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Общинските експерти обясниха, че кандидатстването за саниране на многофамилни сгради все още е на проектен етап, а пакетът се очаква да бъде приет през следващия месец.
За санирането на жилища ще могат да кандидатстват сгради във всички 265 общини, които имат регистрирани сдружения с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Основната цел на новата програма ще бъде да се постигне най-малко 30% спестяване на енергия в сградите. Предвижда се подкрепата за енергийно обновяване да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31 март 2023 година, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до края на 2023 година, като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците. Всички проекти ще бъдат оценявани съгласно одобрените критерии и ще има подбор за постигане на отлични резултати по отношение на енергийната ефективност на сградите.
“С тази среща даваме начало на подготовката ни за саниране на жилищни сгради от Плана за възстанояване и устойчивост, преди програмата официално да е стартирала. Приоритет за нас е да улесним максимално и да окажем съдействие на отговарящите на условията и критериите. Целта ни е да бъдат обхванати възможно най-голям брой жилищни сгради и домакинства в Момчилград”, заяви кметът Илкнур Кязим. Тя допълни, че на сайта на общината ще има нова секция с подробна информация за хода на програмата. Там ще бъдат посочени телефони за връзка с отговорните институции.
В момента регистрираните сдружения на домоуправители в Момчилград са 37. От новата програма ще могат да се възползват над 70 сгради. Къщи, които имат минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик, също ще могат да се възползват от нея. По Националната програма за енергийна ефективност бяха санирани 12 от отговарящите на условията 14 жилищни блокове в Момчилград. Това стана благодарение и на добрата организация от експертите на общината и домоуправителите в града.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ