Над 430 ученици в Чернооченско получиха нови учебници по турски език

18.09.2019

381 Преглеждания

0 Коментар

Над 430 ученици в Чернооченско получиха нови учебници по турски език

Нови учебни комплекти по майчин турски език получиха над 430 ученици от 1-ви до 7-ми клас, обучаващи се в училищата на територията на община Черноочене. В Средно училище „Христо Смирненски“ в общинския център, учебниците и учебните тетрадки бяха раздадени на официално тържество от кмета на община Черноочене Айдън Осман. На тържеството присъстваха директорът на школото Иван Стойков и заместник-кметът на общината Селями Мустафа.

До сега учителите работеха със стари учебни пособия и материали. В СУ „Христо Смирненски“ в село Черноочене всички деца до седми клас изучават майчин език. Това е единственото средно училище в общинаЧерноочене, а тя е единствената община в България, където във всички училища се изучава турски език.

Учителят по турски език Шабан Мехмед сподели, че всички деца посещават часовете по майчин език и го правят с удоволствие. Той благодари от свое име и от името на родителите на учениците за издаването на новите помагала и обеща да ги съхранят колкото се може по-дълги години.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман съобщи, че издаването на новите учебници по турски език е финансирано от Централния съвет на ДПС.

Исмет ИСМАИЛ

Община Черноочене

КОМЕНТАРИ