Обсъдиха Наредбата за ползване на социални жилища в община Кърджали

14.03.2018

306 Преглеждания

0 Коментар

Обсъдиха Наредбата за ползване на социални жилища в община Кърджали

В залата на Бизнесинкубатора на 13 март 2018 г в Кърджали се организира обществено обсъждане на Проект за Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали.

Проектът бе публикуван на интернет страницата на Община Кърджали. До определеното време не бяха постъпили писмени становища в Центъра за услуги и информация на граждани. Нямаше и предварително записани за изказвания по време на общественото обсъждане.

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, се цели да се осигури нейното съответствие с изискванията на приложимите правила за държавни помощи, обясни Надежда Цветкова, началник отдел ”Стратегическо планиране и управление на проекти” в община Кърджали

С Решение № 31 от 20.02.2017 г. на Общински съвет – Кърджали бе приета Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, която регламентира условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Кърджали и настаняването им в социалните жилища, изградени по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ