Община Кърджали е домакин на Национална научна конференция със 160 участници и 120 научни доклада

05.10.2017

463 Преглеждания

0 Коментар

Община Кърджали е домакин на Национална научна конференция със 160 участници и 120 научни доклада

Община Кърджали е домакин на Националната научна конференция с международно участие „Наука и общество 2017”, която бе открита днес в конферентната зала на хотел Арпезос. 120 научни доклада от 160 участници ще бъдат изнесени в 6 сектора на научното познание. Във форума участват 8 учени от Гърция и един от Румъния.
Освен община Кърджали, организатори на проявата са Съюза на учените – Кърджали, филиалите на Пловдивския университет и Минно-геоложкия университет в родопския град, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Тя се провежда под патронажа на проф. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България, областният управител Никола Чанев и кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Всички те поднесоха приветствие към участниците във форума като им пожелаха успех и ползотворна работа. Основен акцент в изказванията им бе участието на науката в реалния сектор.
По подробно се спря на темата кметът инж. Хасан Азис, като акцентира на развитието на взаимоотношенията между местната власт и науката. Като примери той посочи дългогодишните контакти по различни поводи за решаването на проблеми в общината с техническия университет в София, техническия университет в Габрово, БАН /за разработването на наръчник на земеделския производител/, Аграрния колеж в Кърджали, Института за космически изследвания /он лайн платформа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух/, НПО за мониторинг на здравния статус на населението, учени за разрешаване на производствени въпроси в областта на машиностроенето и автомобилостроенето.
Темите в пленарните доклади засягат теми, свързани с развитието на инженерните науки в Техническия университет – София, „Сифилисът – вчера и днес”, „Един нов клас звукови вълни”. А сред лекторите са ректорът на Техническия университет, доктор на техническите науки Георги Михов, член-кореспондентът на БАН проф. д-р Николай Цанков, проф. д-р Методи Маждраков.
Научната конференция продължава и утре, когато по програма е предвидено и посещение на участниците на скалния град на траките Перперикон.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ