Община Кърджали подаде искане за разширяване на обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа

10.04.2020

235 Преглеждания

0 Коментар

Община Кърджали подаде искане за  разширяване на обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа

Община Кърджали ще разшири обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Искането за допълнително споразумение към договора е на стойност 156 960 лв. включване на минимум 96 потребители до края на 2020 г, а общината вече е кандидаствала за одобрение към Управляващият орган.

Подкрепата ще бъде осигурена по Компонент 3 на процедурата в помощ на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус Ковид-19.

Новите дейности ще обхванат възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 години.

Услугите са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари, различни от тези по проекта). Потребителите биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Услугите по компонент 3 на проекта ще се предоставят от община Кърджали, чрез Домашен социален патронаж , чийто екип вече извършва такива от 16 март.т.г. Заяваването на услугата, както и досега ще се осъществява всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. на тел. 0361 /6 45 42 в Домашен социален патронаж-Кърджали.

По допълнителното споразумение по проекта ще бъдат покрити разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, транспорта им до домовете на потребителите, както и снабдяването с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ