ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД НАСЪРЧАВА ИДЕИТЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

18.08.2021

203 Преглеждания

0 Коментар

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД НАСЪРЧАВА ИДЕИТЕ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

На 07.09.2021 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на община Момчилград ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който община Момчилград е избрана за пилотна община.

Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта.

За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на изведените дейности и проекти.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ