ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОРГАНИЗИРА СРЕЩА НА БИЗНЕСА И ЕКСПЕРТИ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

13.08.2018

289 Преглеждания

0 Коментар

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОРГАНИЗИРА СРЕЩА НА БИЗНЕСА И ЕКСПЕРТИ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Община Момчилград и кметът инж. Сунай Хасан организират с представители на местния бизнес информационна среща на тема “Финансиране на бизнес със средства от европейските фондове“. Тя ще се проведе на 15 август от 18:30 часа в комплекс Конак в Момчилград.
“Идеята ни е да осигурим достатъчно информация на местния бизнес за възможностите, от които могат да се възползват. Всички момчилградчани имаме интерес на територията на общината да се реализират възможно най-голям брой европейски проекти. Това означава в местната икономика да се влеят свежи инвестиции и да се създадат нови работни места”, заяви Сунай Хасан.
За участие в срещата са поканени експерти по еврофондовете. Те ще представят възможности за финансиране на собствен бизнес по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, която е насочена към Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Експертите ще разяснят условията за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към предприемачите с малки и средни предприятия. Освен това ще бъде извършено представяне на възможности за кандидатстване пред МИГ “Общини Момчилград – Крумовград”.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ