ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОСИГУРИ РАБОТА НА 18 БЕЗРАБОТНИ ОТ РАЙОНА

13.04.2020

232 Преглеждания

0 Коментар

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ОСИГУРИ РАБОТА НА 18 БЕЗРАБОТНИ ОТ РАЙОНА

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим назначи 18 безработни, които ще работят по 4 часа дневно в продължение на 9 месеца като домашни помощници. Те ще се грижат за хора с увреждания и възрастни над 65 години, които не могат да се самообслужват. Разкриването на новите работни места става възможно благодарение на проект “Предоставяне на грижи в домашна среда”, който се реализира от община Момчилград.
“Социалните дейности са приоритет пред екипа ми. Това е поредния проект, насочен към най-уязвимата част от жителите на община Момчилград. Стремежът ни е да обхванем максимален брой нуждаещи се. В случая ефектът се допълва и от факта, че по настоящия проект ще бъдат ангажирани и безработни наши съграждани”, заяви Илкнур Кязим. Тя допълни, че община Момчилград винаги е предпочитала да наема по различните проекти местни хора.
“В тясна връзка сме с представителите на Бюрото по труда и винаги сме настоявали при наемането на хора по проекти, да се осигурява заетост на безработни от общината. Същият е и апела ни към фирмите, които работят по различни европейски програми”, каза още Илкнур Кязим.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ