Община Черноочене подсилва грижата за над 130 уязвими жители

16.04.2020

221 Преглеждания

0 Коментар

Община Черноочене подсилва грижата за над 130 уязвими жители

Във връзка с преодоляване последиците от извънредното положение и пандемията от Covid – 19 към община Черноочене са назначени 10 социални асистенти и шофьор, които ще оказват помощ на възрастни хора, лица с увреждания, самотни майки с деца до 12 годишна възраст и карантинирани лица при снабдяване с лекарства, лекарствени средства, храна, хранителни продукти, дезинфектанти и препарати.
Кметът на общината Айдън Осман подписа анекс към административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2″, и „компонент 3″, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“.

Айдън Осман заяви, че мобилният екип ще осъществява и връзката на лицата с институциите и с личния лекар, ще оказва методическа помощ при попълване и подаване на заявления, ще заплаща битови сметки със средства на потребителите, ще разпространява листовки с указания за предпазване от заразяване с коронавирус и начина на употреба на личните предпазни средства и дезинфектанти. Дейността ще се изпълнява във всички населени места до края на настоящата година.

Територията на общината е разделена на 10 микрорайона с цел да бъдат обхванати максимален брой нуждаещи се потребители, допълни кметът на Айдън Осман. Той заяви, че това е поредното задание, насочено към най-уязвимите жители на района. В община Черноочене успешно продължава и изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2″.

Три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари вече седми месец предоставят услугата патронажна грижа на над 70 потребители, заявили необходимост от здравни, социални, комунално-битови услуги и психологическа подкрепа.

Екипът посещава потребители по домовете в удобно за тях време и предоставя предварително договорената услуга.

Отделно по Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ 6 безработни лица ще бъдат назначени като домашни помощници на 4 часа. Те ще полагат грижи за хора с увреждания и възрастни над 65 години, които не могат да се самообслужват, но не са освидетелствани по съответния ред от органите на здравните власти.

Наетите лица са снабдени с допълнителни лични предпазни средства: ръкавици, маски, шлемове, калцуни, дезинфектанти поради усложнената епидемична обстановка и въведеното извънредно положение.

„Винаги целим да осигурим качествена грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставянето на услуга в общността”, подчерта кметът на община Черноочене Айдън Осман.

С изпълнението на проектите броят на подпомаганите потребители ще надхвърли 130 лица.

Исмет ИСМАИЛ

Община Черноочене

КОМЕНТАРИ