ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОДОБРИХА ЗАЩИТЕНИТЕ И СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

30.07.2021

126 Преглеждания

0 Коментар

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОДОБРИХА ЗАЩИТЕНИТЕ И СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Общинските съветници в Момчилград одобриха предложенията за защитени и средищни детски градини и училища в общината за учебната 2021/2022 година. На последното заседание на общинския съвет двете докладни бяха гласувани единодушно. Защитени остават две детски градини и две училища, които са в селата Звездел и Нановица. Общинските съветници решиха още 4 детски градини, едно средно и 5 основни училища в общината да бъдат със статут на средищни. С решението се дава възможност в защитените и средищните училища и детски градини да има по-малък брой деца и ученици в групите и в паралелките. При средищните училища ежегодно се предоставят допълнителни средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за обедно хранене на пътуващите ученици от І до VІІ клас. За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. По време на заседанието общинските съветници определиха броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена, за които не се прилагат системата на делегираните бюджети.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ