ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ ГЛАСУВАТ 5-ПРОЦЕНТНАТА ОТСТЪПКА ЗА ТАКСА СМЕТ ДА ВАЖИ ДО 30 ЮНИ

30.03.2020

228 Преглеждания

0 Коментар

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ ГЛАСУВАТ 5-ПРОЦЕНТНАТА ОТСТЪПКА ЗА ТАКСА СМЕТ ДА ВАЖИ ДО 30 ЮНИ

Жителите на община Момчилград да плащат местните налози с 5 процента отстъпка до 30 юни. Това предложение ще внесе в общинския съвет кметът на общината Илкнур Кязим. Вече са подготвени предложения за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Момчилград.

Държавата удължи срока за отстъпка от 5 процента за данъците до 30 юни. Данък сграда и МПС не са в една графа с такса смет и общините сами трябва да вземат решение дали да го направят.

“Желанието ни е нашите съграждани също да се възползват от отстъпката за по-дълъг период от време. По този начин ще подпомогнем хората поне малко в тези трудни за всички нас дни”, заяви Илкнур Кязим.

Това е поредната мярка, която общинска администрация предприема, за да подпомогне жителите на общината. На предишната сесия общинските съветници единодушно гласуваха предложение, според което наемателите на общински имоти, които не могат да упражняват дейност да не дължат наеми за периода на извънредното положение.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ