Общинският съвет гласува отпускането на 2000 лв. за семейство с репродуктивни проблеми

31.03.2020

220 Преглеждания

0 Коментар

Общинският съвет гласува отпускането на 2000 лв. за семейство с репродуктивни проблеми

Общинските съветници гласуваха предложението на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис за отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

С пълно единодушие те гласуваха да бъдат отпуснати 2000 лева на семейство, потърсило финансова помощ, подавайки заявлението си на 4 февруари.

„На 5 март заявлението е било разгледано от комисия, назначена със заповед на кмета във връзка с Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали, за разглеждане и одобряване на постъпилите заявления. След обстоен преглед на подадените документи, комисията установи, че заявителят отговаря на изискванията за финансиране, съгласно Правилника”, каза кметът инж. Хасан Азис.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ