ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

03.01.2017

666 Преглеждания

0 Коментар

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Съобщава за обществено обсъждане на проект ” Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ VІІІ-514 отреден за производствено и складова дейност в кв.23 по плана на ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали. ”
Датата на провеждане на общественото обсъждане – 09.01.2017г. /понеделник/ от 14.00 часа.

Място на провеждане – стая 212, етаж.2 на Община Кърджали

Община Кърджали

 

 

КОМЕНТАРИ