ОИЦ-Кърджали подновява договора си за още две години, отчете успешна 2021 година

01.12.2021

149 Преглеждания

0 Коментар

ОИЦ-Кърджали подновява договора си за още две години, отчете успешна 2021 година

Областният информационен център – Кърджали продължава работата си и през следващите две години, след като изтече договора по досега осъществявания проект. Това става по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“ по Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г. Това съобщи на пресконференция управителя на центъра Дора Христова. Освен нея и експертите в ОИЦ Виктор Хорозов и Мариана Петрова, в пресконференцията участва и ръководителят на проекта Надежда Цветкова – началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” в общинската администрация.

Дора Христова направи отчет на постигнатото през 2021 година, по време на която ОИЦ е организирала общо 51 информационни събития във всички общини. На срещите са присъствали 91 души като интересът е бил по-голям от жените в областта – 55 срещу 36 мъже. Въпросите, които са получили отговор от запитване на граждани са237 .

Дора Христова заяви, че ОИЦ е станал разпознаваем за много жители на областта, обществени структури и представители на бизнеса. Като потвърждение на думите си, тя отчете, че посетителите в офиса, които са потърсили информация са 262 човека, повече от предходната година, което говори, че въпреки епидемичната обстановка ОИЦ-Кърджали е разпознаваем за безвъзмездна помощ в региона.

От посетителите отново повече са мъжете които 142 мъже и 120 жени. Голяма част от тях са посетили центъра със свои идеи като са искали информация за възможностите за финансиране. В изнесените приемни и посещения – „отворени врати“ са включени теми, насочени към най-актуалните потребности на местните общности – ПРСР, ФМ на ЕИП, отворени процедури по ОПИК, биоразнообразие по Натура 2000 и други. Публикациите в медиите са 66 за цялата година. Информационните срещи са 19 , като всяка община е съдействала за разпространението на информацията. Броят на участниците надхвърля 170 присъстващи.

На базата на изнесената информация, Дора Христова направи и следните изводи:

Все още по-голям е делът на реализиране на проекти по 7-те оперативни програми от общините;
Въпреки относително по-малкия дял реализирани средства от други бенефициенти, се забелязва два пъти нарастване ръста на хората, които кандидатстват за европейски пари;
Отново най-голям е интересът към ПРСР , следван от ПРЧР и ОПИК.
В резултат на утвърдената работа на ОИЦ-Кърджали, посетителите вече идват в офиса с идеи за бизнес-плановете си и се интересуват и от други финансови инструменти за реализиране.

Новите отговорности на центровете са свързани с осъществяване на проверка по реализираните от МИГ-овете процедури. В Кърджалийска област ОИЦ-Кърджали проверяваше качените форми на МИГ Ардино-Джебел; МИГ Стамболово-Кърджали и МИГ Крумовград-Момчилград. През изтеклата година са проверени над 15 процедури на общините Кърджали-Стамболово; Момчилград-Крумовград и Ардино-Джебел.

Поставени са редица въпроси – 246, на които служителите са отговорили.

Реализираните добри практики от областта събрахме в наръчник, които излезе в началото на новата 2021 година със заглавие „Европа и ние“. Наръчникът описва петте основни цели на Кохезионната политика в следващия програмен период 2021-2027 година.Проведени са и излъчвания по радиото, отново с надслов „Европа и ние“. Във връзка с ограниченията за Ковид 19, информираме гражданите и чрез страницата на ОИЦ-Кърджали като предаваме на живо и поместваме актуална информация. Проведено и и 1 онлайн предаване за 2021 година.

Разширяват се и функциите ни – започваме да информираме заинтересованите страни за ИТИ / Интегрираните териториални инвестиции/ . Наши служители ще бъдат включени в работата на РСР/Регионалните съвети за развитие/, чрез звената за медиация и публични консултации.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ