ОПАСНОСТА ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН

10.07.2017

555 Преглеждания

0 Коментар

ОПАСНОСТА ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН

Лятото е сезон благоприятстващ възникването и разпространението на пожари в горския и полски фонд. Това се обуславя от засушаването, наличието на горски площи до обработваеми земи, вилни имоти и пътища и други места които предполагат движението и престоят на хора. Небрежното боравене с открит огън и пренебрегването на мерките за пожарна безопасност при съхраняване на селскостопанската продукция е една от причините ежегодно част от тази продукция да бъде унищожавана от пожари.

В тази връзка искаме да напомним на жителите и гостите на община Момчилград, че за недопускане възникването на пожари е необходимо стриктно да се спазват противопожарните правила.

Съхраняването на тревни фуражи и тютюн да става в самостоятелни сгради, намиращи се на разстояние не по-малко 10 метра от жилищини сгради. Помещенията да бъдат с изправни ел. инсталации, а осветителните електрически лампи да са защитени с глобуси.

При устройването на купи със слама или друг груб фураж в дворовете и личните стопанства, да се спазват следните разстояния:

от горски масиви на не по-малко от 50 метра;
от жилищни сгради и стопански постройки на не по-малко от 15 метра;
от въздушни електропроводи на най-малко от 10 м. от крайния проводник;
от пътища от републиканската пътна мрежа на не по-малко от 10 метра.
При палене на открит огън за варене на компоти, огънят да бъде на безопасно разстояние от сгради, купи сено и др., а огнището да се огради с камъни, тухли, пръст или други негорими материали. Огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след приключване на варенето да се загаси. При ветровито време не палете огън, тъй като това допълнително повишава опасноста от пожар.

При палене на открит огън за варене на компоти, огънят да бъде на безопасно разстояние от сгради, купи сено и др., огнището да се обезопаси и в близост да имаме подръчни средства за гасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Огънят не трябва да се оставя без наблюдение и след приключване на варенето да се загаси. При ветровито време не палете огън, тъй като това допълнително повишава опасноста от пожар.

Не палете огън в в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции и складове за горими материал.

Трябва да имаме в предвид, че пушенето в близост до купи със сено и слама през летните горещини и ветровито време също създава сериозна опасност от пожар.

През летния сезон трябва да обърнем особенно внимание на децата, като вземем мерки и предотвратим игрите им с огън.

При забелязване на пожар незабавно подайте съобщение на тел.112. Ако горящата площ е малка, опитайте се с подръчни средства да изгасите пожара.

Не сваляйте дрехите си – те поемат част от топлината, при действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и нагоре по склоновете – от ниските части към върха.

Районно служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Момчилград

КОМЕНТАРИ