Осигуряват достъп на земеделските производители до Пазара

08.04.2020

236 Преглеждания

0 Коментар

Осигуряват достъп на земеделските производители до Пазара

При функционирането на „Пазар на производителите“ ЕАД Кърджали земеделските производители да имат достъп за реализация на пазара на произведената от тях продукция – зеленчуци и плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция, при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19. Това е новото изискване за работа на тържището в условията на усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, посочено в Заповед на кмета на община Кърджали от 7 април т.г.

В нея са посочени осем мерки за работа на пазара в Кърджали. Част от тях свързани с кнтролирания достъп до тържището и дезинфекцията му, а друга – с използването на лични предпазни средства както от продавачите, така и от потребителите.

Срокът и обхватът на мерките в Заповета могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ