ОСНВ проведе Кръгла маса на тема „Употребата и злоупотребата с наркотиците е общ враг”

27.06.2018

384 Преглеждания

0 Коментар

ОСНВ проведе Кръгла маса на тема „Употребата и злоупотребата с наркотиците е общ враг”

Кръгла маса на тема „Употребата и злоупотребата с наркотиците е общ враг” събра в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали експерти от ОСНВ и Превантивно-информационния център, представители на областната администрация, Областното управление на образованието, учители, педагогически съветници, училищни психолози, здравни инспектори и представители на ученическото здравеопазване. Форумът е организиран от ОСНВ в партньорство с Община Кърджали и РУО, по повод 26 юни – Международният ден за борба с наркоманиите.

Той бе открит от председателя на ОСНВ Сезгин Бекир, който определи целта на Кръглата маса – постигане на по-голяма информираност и на по-голяма подкрепа на инициативите на ОСНВ и Превантивно-информационния център и обратната информационна връзка с него от страна на училищата, за да се изгради и функционира една по-ефективна мрежа от организации, институции, от професионалисти и доброволци, осъществяващи дейности по превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

Сезгин Бекир информира участниците в Кръглата маса за предстоящото обнародване на две национални програми за универсална превенция срещу употребата и злоупотребата с наркотици в училищата на територията на цялата страна, в това число и в Кърджали. „Дейностите на тези програми ще бъдат основно на вниманието на Превантивно-информационния център, но без директорите на училища и обратната връзка между тях и ОСНВ въпросната превенция би била немислима и неефективна”, отбеляза Сезгин Бекир. Той прикани участниците във форума да бъдат по-освободени, да влезнат в ролята си на граждани, родители, близки, които работят по преодоляване на последиците от проблема с наркотиците.

„Знам, че имате идеи и виждания по проблема, но знам, че нямате време и ресурс да го направите понякога. А ние от ОСНВ и Превантивно-информационния център разполагаме с такъв ресурс и можем да ви бъдем от полза така, че вашите идеи да станат реалност. Целта е да споделим идеи и да си тръгнем от тук с визията какво можем да направим през следващата учебна година по ефективно”.

За да илюстрира сериозността на проблема с употребата и злоупотребата с наркотици Сезгин Бекир цитира и данни от национално представително проучване, според които близо 40 процента от учениците не смятат, че употребата на марихуана и канабис крие риск за тяхното здраве и здравето на околните. Учениците, които смятат, че хероин, кокаин и други твърди наркотици също не крият риск за здравето им, също не са малко 15 процента. 50 процента от учениците в класовете от 9 до 12 клас веднъж месечно са се напивали, а 48 процента посочват, че това се случва и по-често от веднъж на месеца. 35 процента смятат също, че това не крие риск за здравето им.

По време на кръглата маса бяха очертани проблеми при превенцията в борбата с наркотични вещества. Сред тях са недостатъчното време, отделяно на темата в училище, недостатъчната информираност на учителите по проблема, почти липсващата роля на родителите, независимо от провежданите родителски срещи по темата.

Всички се обединиха около становището ,че проблема с употребата и злоупотребата с наркотици е общ, на цялото общество, за което говори и стряскащата статистика, и необходима по-голяма връзка между институциите, занимаващи се с проблема, както и засилена координираща функция на ОСНВ и Превантивно-информационния център за ограничаване на проблема.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ