Отварят парковете в Кърджали

27.04.2020

219 Преглеждания

0 Коментар

Отварят парковете в Кърджали

Със заповед№411/ 27.04. 2020 г. на кмета на община Кърджали градските паркове и градини се отварят за посещения . Допускането в тях ще става при стриктно спазване на определени противоепидемични мерки -носенето на предпазни маски; спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства; влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта места; използване на обозначените маршрути за разходка, където е маркирано; забрана употребата на алкохол;избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на бордюри, пейки, беседки и тревни площи.При посещения в парковете се забранява събирането на деца и възрастни от различни семейства; използването на детски и спортни съоръжения и пясъчниците; игрите на деца в група и с общи играчки.

Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на:

деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, както и бременни жени във времето от 09.30 до 18.30 часа всеки ден;. собственици на кучета, но не повече от един, както и индивидуално спортуващ във времето от 06.00 до 09.30 и след 18.30 до 21.00 часа всеки ден. Разрешеният престой в парковете е не повече от 2 часа.

От 21.00ч. до 06.00 ч. достъпът до парковете и градините е строго забранен.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Началника на РУ на МВР- гр. Кърджали.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ