ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020

13.01.2020

235 Преглеждания

0 Коментар

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020

На основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2020 г., което ще се проведе на 21.01.2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ