ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ПОЛУЧИ ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

27.06.2018

405 Преглеждания

0 Коментар

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ПОЛУЧИ ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Положителна оценка за работата си получиха участниците в проект “Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст”, който вече е на финалната права. Това стана на ясно по време на заключителна пресконференция. Проектът, който е двугодишен и се финансира по Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014–2020, приключва на 27 юли 2018 година.
“Община Момчилград инвестира чрез този проект в образованието на децата, защото вярваме, че само така можем да поставим основата за подготвка на бъдещи, успешни личности във всички области. Ако искаме нашите деца да се чувстват ценени и да вярват безрезервно в своите способности, трябва да инвестираме в тяхното развитие от най-ранна възраст. Ако искаме утре на лидерските позиции да застанат успешни, знаещи и можещи хора, с които да се гордеем, че са родом от община Момчилград, това е пътят.
Ето защо, като кмет на община Момчилград, искам да Ви уверя, че ние ще продължим да инвестираме в образователни проекти, защото вярваме, че образованието е най-важното нещо както за развитието и реализацията на един човек, така и за икономическия растеж на една нация”. Това заяви по време на пресконференцията кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Той благодари на екипа по проекта и на директорите на детските градини и на всички, участвали в реализирането на различните дейности по проекта. Сунай Хасан специално приветства родителите, които с желание и всеотдайност се включиха активно и безвъзмездно в различни инициативи.
Общата цел на проекта беше подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата от етническите малцинства в община Момчилград и тяхната успешна ранна социализация и личностна реализация. След реализирането на различни дейности са подобрени условията и качеството на образование на децата от етническите малцинства в целевите населени места. Повишена е мотивацията на трите основни страни в образователния процес – ученици, учители и родители.
В рамките на проекта бяха проведени уъркшопа с над 40 родители. Под формата на лекции с дискусии и ролеви игри бяха обяснени ползите от предучилищното образование за по-лесна адаптация и интеграция на децата в училище.
Повече от 60 родители на деца навършили 3 години взеха участие в 4 семинара на тема “Малкото училище – голямото начало”. На родителите бяха разяснени ползите от това децата им да бъдат интегрирани в образователна среда още от най-ранна възраст.
За създаването на подходяща физическа и образователна среда за обучение на децата в рамките на проекта бяха доставени Доставихме 270 нови детски легла, 65 столчета и маси, 30 дидактични шкафа и детски секции тип „кухня“ , „чичо доктор“ , „млад техник“, „приложни изкуства“ и сцени за детски куклен театър;
Доставени бяха 138 броя различни образователни пособия за ролеви игри, 82 броя дидактически и образователни материали и пособия по математика, 20 меки форми за обучение чрез игри, 105 броя различни образователни пособия и материали за творчество, различни пособия и материали за обучение по безопасност и здравословно хранене, сюжетни картини – приказки и други материали, обучителни комплекти тип „монтесори;“
Физкултурните салони на детските градини се оборудваха със спортни пособия – дюшеци, комплект тунели за провиране, комплекти за масов спорт, различни пособия за балансиране, концентрация и правилна стойка, различни развлекателни спортни пособия, топки, въжета, обръчи и други, комплекти „Безопасност на движението“ общо 120 броя.
Доставени бяха 220 броя театрални и сценични костюми и комплекти за детски театър;
Предстои доставянето на ИТ обурдване – по 6 интерактивни дъски, проектори, лаптопи, уредби с микрофон, синтезатори и 30 музикални инструмента.
Проведено бе обучение на децата по развитие на социалните им умения. Всички деца преминаха допълнително обучение по български език. Във всяка детска градина бяха сформирани различни творчески ателиета – „Сръчковци“, „Цвят и хармония“, „Вълшебни приказки“, „Ритми и звуци“, „Занаяти“, „Цветна градина“, „Захарно петле“.
Целта на тези ателиета беше да развият в децата един по-различен поглед към света, хората и културите в него, да изследват с радост и интерес, а не с критика различията, и да се стремят да разбират другия с любов.
Проведени бяха различни културни събития под надслов „Седмица на изкуствата от и за децата“, в които взеха участие повече от 400 деца. Повечето от проявите се проведоха на откритата сцена в градския парк, а освен многобройните родители и много жители на Момчилград и общината имаха възможност да видят на уменията и талантите на малките участници в проекта.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ