Прет-а-порте „Умница- хубавица“

04.04.2018

348 Преглеждания

0 Коментар

Прет-а-порте „Умница- хубавица“

Вълнуващата модно- артистична фиеста бе представена на 29 март в Театрално- музикален център гр. Кърджали. Модното събитие на сезон пролет-лято 2018, прет-а-порте „Умница- хубавица“, се реализира в рамките на проект „ХОРО- Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент на проекта е Община Кърджали и партньори ДГ „Баба Тонка“, ДГ „Ян Бибиян“, ДГ „Детелина“, ДГ „Щастие“ и „Сдружение инициатива за развитие- Кърджали решава“ .

На модният подиум дефилираха деца и майки от четирите партниращи детски градини, а прет-а -портето включваше три оригинални модни колекции, танцови и музикални изпълнения.

Всички модни предложения, както и част от артистичните костюми, които видяхме на сцената са подготвени от Мамин салон „Умница- хубавица“ в детските градини „Баба Тонка“, „Ян Бибиян“, „Детелина“ и „Щастие“ . Представена беше етно мода, вдъхновена от българските, турски и ромски фолклорни традиции и култура.

Моделите от колекция „Шевица“ бяха вдъхновени от българския фолклор и включваха традиционни и модерни, официални и ежедневни облекла.

Турските фолклорни и ритуални костюми бяха в основата на фантастичната колекция „Ориент“.

Колоритните модели вдъхновени от ромския бит и култура, бяха представени в колекция „Шик арт“.

В продължение на няколко месеца в Мамин салон “Умница-Хубавица”, участниците разработваха концепции за включване на традиционни фолклорни елементи от облеклото и прическите на различните етнически общности в съвременен вариант. Дизайнерските тоалети бяха демонстрирани на прет-а-порте.

От мода, музика, талант и красота тази вечер сцената заблестя. Вълна от емоции заля участници и публика. Взрив от аплодисменти съпътстваше веки модел и артистично изпълнение.

Прет-а-порте „Умница- хубавица“ е първото общо събитие с участието на четирите партниращи детски градини. В рамките на проект „ХОРО“ предстоят още много вълнуващи съвместни представяния, благоприятстващи опознаването на децата от различни общности и приемането на различията в духа на толерантност и разбирателство.

Прет-а-порте „Умница- хубавица“, както всички минали и предстоящи събития по проект „ХОРО“, се реализират с безценната подкрепа на екипа за управление при Община Кърджали, представен в стила на модно- артистичния спектакъл. Ръководител на проекта е зам.-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова, която поздрави всички участници в събитието. В екипът на проекта са и експертите в общинска администрация Венета Бошняшка-администратор на проекта, Елмаз Касим- технически асистент и Боян Желев-счетоводител.

www.eufunds.bg

Проект “ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, Договор № ДОЗ – 374 от 15.11.2016 г., рег. № BG05M2ОP001-3.001-0114-С01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ