Приключи първото класиране за прием в детските градини на Община Кърджали

18.06.2018

233 Преглеждания

0 Коментар

Приключи първото класиране за прием в детските градини на Община Кърджали

По десет свободни места за почти всички възрастови групи обявяват от детските градини „Ян Бибиян” и „Детелина” в Кърджали, а за първи път от много години в ДГ „Райна Княгиня” са приети за първа група всички желаещи 92 деца още на първо класиране. Това сочат данните получени в общинска администрация Кърджали след приключилото на 10 юни първо класиране за прием в детските градини на общината. Данните сочат още, че общият брой приети деца на първо класиране в Детските градини на общината за 1 група е 388, а общият брой на приетите деца в яслените групи е 250.

След първото класиране отново с най-голям процент неудовлетворени заявления са родителите на децата желаещи да ползват услугите на детските градини в централната част на града.

До 20 юни е срокът, в който трябва да се потвърди от страна на родителите, че детето ще посещава съответната градина, където е прието и едва след това то ще бъде записано, съобщи експертът в общинска администрация Кърджали Венета Бошняшка. Тя се обърна с апел към всички родители, на които им предстои да ползват услугите на детските заведения в община Кърджали да проявяват по-голяма активност при запознаване с документите, касаещи приема на децата.

Бошняшка допълни още, че след формиране на групите, свободните места ще бъдат обявени на 1 юли на сайта на детските градини и на информационните табла. В началото на следващата седмица информацията относно приема по детските заведения ще бъде поместен на официалния сайт на общината в РАЗДЕЛ „Детски градини”.

Що се касае до това, дали деца завършили вече предучилищна група в градината могат да ползват услугите на градината и след приключване на учебната година, която е 12 календарни месеца, Венета Бошняшка уточни, че отговорът на този въпрос е даден в разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 5 за предучилищното образование. В чл.5 на наредбата изрично е посочено, че предучилищното образование осигурява възпитанието, обучението, отглеждането и социализирането на децата до постъпването им в 1 клас.

„Продължителността във всяка възрастова група в детските градини, включително и четвърта, е една учебна година. Всяка учебна година е с продължителност от 12 месеца и тук идваме до отговора, че в края на месец май децата приключват само цикъла от учебно време, но могат да останат в детската градина до 14 септември. Това е нормативна база, касаеща всички директори на детски градини, която те са длъжни да прилагат.”, подчерта Венета Бошняшка.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ