ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

16.08.2018

373 Преглеждания

0 Коментар

ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

При голям интерес премина информационната среща “Финансиране на бизнес със средства от европейските фондове“ на представителите на бизнеса и експерти, която беше организирана от Община Момчилград и кметът инж. Сунай Хасан. Около 200 души се събраха в комплекс “Конак”, за да научат повече за възможностите за финансиране по проекти с европейски средства. Трима експерти представиха подробни презентации, а след това отговаряха на поставените им въпроси. Бяха представени възможности за финансиране на собствен бизнес по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, която е насочена към Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Експертите разясниха и условията за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към предприемачите с малки и средни предприятия.
На срещата присъства и изпълнителният директор на МИГ “Момчилград-Крумовград” Мария Христозова. Тя също представи възможностите за кандидатстване по всички мерки, залегнали в стратегията на МИГ-га.
След презентациите много от присъстващите на срещата имаха възможност да получат индивидуални консултации от експертите по конкретни идеи.
“Целта на тази среща беше да помогнем с конкретна информация жителите на община Момчилград, интересуващи се от възможностите за европейско финансиране.Поставихме една добра основа и при желание от страна на хората сме готови да организираме е други подобни прояви. Ще положим всички усилия да сме полезни в това отношение като администрация”, заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ