ПРОЕКТ „Перперикон – минало за бъдеще”

16.10.2016

721 Преглеждания

0 Коментар

ПРОЕКТ „Перперикон – минало за бъдеще”

В КЪРДЖАЛИ ПРЕЗАНТИРАХА ПРОЕКТА „Перперикон – минало за бъдеще”

 

На встъпителна пресконференция в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали бе представен Проекта „Перперикон – минало за бъдеще”, договорът за който бе подписан на 23 април 2015 година. Той се финансира по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08 „културно наследство и съвременни изкуства, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 209-2014.

 

За да представят проекта пред журналисти в залата на Бизнес инкубатора бяха ръководителят му инж. Катя Митовска, координаторът Надежда Цветкова, директора на РИМ-Кърджали Даниела Коджаманова. Тук бе и кметът инж. Хасан Азис.

 

„Основната цел на проекта „Перперикон – минало за бъдеще” е да се възстанови, съхрани и популяризира археологическия комплекс „Перперикон” като уникална част от българското и европейското културно наследство. А специфичните цели на проекта са да се възстанови, съхрани и експонира античен и средновековен град Перперикон, който е част от едноименния комплекс. Чрез съвременни дигитални технологии да се улесни достъпа на различни групи от обществеността до археологическия комплекс, той да се популяризира като част от българското и европейското икономическо пространство”, каза при представянето ръководителят на проекта инж. Катя Митовска.

 

Директорът на РИМ-Кърджали влезе в детайли на дейностите, които ще бъдат извършвани, засягащи археологическата част от проекта. „Този проект е насочен към реставрация и социализация на т.нар. Юго-Западен сектор на Акропола. Акцентъте реставрация на средновековната многостенна кула. Идеята е със съвременни средства на реставрацията тя да бъде завършена в пълния й обем. Тя е запазена наполовина. Да бъде затворена черупката на кулата и посетителите да могат да придобият представа за това фортификационно съоръжение в пълния му обем. Ще бъде направена консервация и реставрация на най-западната част на южната крепостна стена с един средновековен бастион по нейното трасе и т.нар. архонтско жилище – мястото където е резидирал управителят на крепостта. Сегашният проект е продължение на това, което беше започнато с проекта Перперикон – Дом на богове и хора”. Улесняваме достъпа на туристите и защитаваме откритите археологически структури като ще се ограничи безразборното ходене по антични и средновековни зидове. Посетителят от високо ще може да възприема обемите на археологическите структури”, разказа Даниела Коджаманова.

 

Кметът инж. Хасан Азис подчерта факта, че общината полага усилия за реставрацията и социализацията на Перперикон още от предприсъединителния период по програма „ФАР” – проект, който за съжаление не беше довършен. „Вторият проект по ОП „Регионално развитие”, който беше изпълнен – „Перперикон – дом на богове и хора”, беше на стойност 5 милиона лева. Реализира се изпълнението на посетителската инфраструктура и социализацията на обекта. Сега това е третия механизъм за финансиране – възможност, която община Кърджали използва възможностите на т.нар. „Норвежски фонд”, каза инж. Хасан Азис. Той изрази съжаление, че проектът не е приключил до 28 февруари 2017 – датата посочена във договора, а причината за това е, че процедурата по избор на изпълнител на обекта не е приключила, защото тя е обжалвана пред ВАС. „направили сме искане до Министерството на културата за удължаване на срока до 28 април и очакваме искането ни да бъде удовлетворено”, каза градоначалникът.

 

Oбщина Кърджали

КОМЕНТАРИ