Просрочените задължения на община Кърджали бележат спад от 6 млн. лв.

02.09.2018

298 Преглеждания

0 Коментар

Просрочените задължения на община Кърджали бележат спад от 6 млн. лв.

Просрочените задължения на местната власт продължават да намаляват и през второто тримесечие на годината. Докато към края на юни 2017 г. общата сума беше 160.3 млн. лв., сега тя пада до 138.2 млн. лв., от които 9 млн. са задължения по европрограми. Същевременно размерът на общинския дълг се повишава, като към средата на годината увеличението е с 9.5% до 1.345 млрд. лв. Растат и поетите ангажименти за бъдещи разходи. Добра новина е, че средствата за инвестиции леко се увеличават – от 7.9% до 9.7% от общите разходи. Това показват данните за финансовото състояние на общините, които Министерството на финансите публикува на всеки три месеца, съобщава capital.bg

От анализа става ясно, че от началото на годината не са договорени нови безлихвени заеми от държавния бюджет по процедурата за финансово оздравяване. Така общините с подобни заеми остават десет, а сумата на дадените средства е 27.9 млн. лв.

Дълг, просрочия и още разходи

Просрочените задължения на местната власт намаляват на годишна база с над 20 млн. лв. до 138.2 млн. към юни, като те се формират от бюджетите на 134 общини от общо 265. Тук с най-голяма сума води област Пазарджик, която е натрупала 22.5 млн. лв., а с най-малка е Шумен, която няма никакви просрочия.

За сметка на понижението при просрочените задължения общинският дълг нараства до 1.35 млрд. лв. към юни спрямо 1.23 млрд. през същия период на миналата година. Голямото увеличение идва от Столичната община, където сумата се повишава с 91 млн. лв. на годишна база, следвана от Варна (14 млн. лв.) и Поморие (12.2 млн. лв.). От друга страна, голямо понижение отбелязва общинският дълг на Несебър (с 10.5 млн. лв.) и на Кърджали (с 6 млн. лв.).

Възникналите задължения на общините за разходи намаляват с близо 19 млн. лв. до 259 млн. към юни, докато поетите ангажименти за бъдещи разплащания растат със 117 млн. до над 2.09 млрд. лв., пише още capital.bg

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ