ПЪТЯТ ДО ДАМБАЛЪ Е ПОЧТИ ГОТОВ

04.09.2018

322 Преглеждания

0 Коментар

ПЪТЯТ ДО ДАМБАЛЪ Е ПОЧТИ ГОТОВ

Оглед на новостроящия се път до популярната местност Дамбалъ направи кметът на община Момчилград Сунай Хасан. Придружаваха го заместниците му Севдалин Огнянов и Алие Ибрахим, както и Ахмед Ибрахим, кмет на село Груево, в чийто район се извършва строителството. Пътят се изгражда по инициатива на община Момчилград, а финансирането е от Министерство на земеделието, храните и горите чрез Южно централно държавно предприятие – Смолян. Тази пролет до местността Дамбалъ, където в нощта срещу 6-ти май хиляди търсят изцерение във водите на планински извор, се стигаше по черен път. Достъпът до култовия връх вече ще е значително по-лесен. Изградена е нова трошенокаменна настилка и са положени два пласта асфалтобетон, изградени са също пътни съоръжения – канафки и водостоци. В момента се оформят банкетите на пътя. Предстои поставянето на еластични огради на по-опасните и стръмни участъци.
Пътят, който започва от махала Язла на село Летовник и стига до самия връх, е дълъг 3 500 метра и е широк 3 метра. На места има разширения за разминаване и паркиране.
“Изграждането на пътя до Дамбалъ е наша стара идея. Реализирахме я благодарение на коструктивното сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите. Улеснения достъп ще е от полза на хората, които посещават района. Надяваме се чрез новоизградения път потока от туристи към Дамбалъ да се увеличи”, заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ