СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

07.09.2018

387 Преглеждания

0 Коментар

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

Пожарите и бедствията вече са ежедневна реалност и предизвикателство. Няма държава, която в подобни ситуации да се справи успешно разчитайки само на институциите, без помощта на своите граждани.

Доброволците в отделни населени места са онези, специално обучени за целта хора, които първи да окажат необходимата помощ и подкрепа, да организират действията до пристигане на професионалните служители. Това са гражданите, които съдействат на професионалистите при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.
Мисията на доброволеца е благородна – той помага на хората в беда, спасява човешки живот. Изпълнението на тази мисия създава удовлетвореност и чувство на изпълнен дълг.
Получаване на възможност за гражданите и обществото да участват в опазването на собствените им домове и имущество, архитектурните и природни богатства в населените места от пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
На територията на община Момчилград има създадено доброволно формирование „Момчилград 2016“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях към община Момчилград. В момента доброволците са седем, като същите са обучени за работа и са окомплектовани с лични предпазни средства. За пълното окомплектоване на формированието са необходими още осем човека.
За доброволец може да кандидатства всеки пълнолетен, неосъждан и клинично здрав българин. Доброволци не могат да бъдат служители на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбраната. Доброволците получават заплащане за периода, в който се обучават и при участие в бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Всички доброволци преминават обучение и са застраховани при извършваните от тях дейности като такива.

За по-вече информация можете да се обърнете към общинска администрация гр.Момчилград или Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Момчилград или да посетите интернет адрес: http://pojarna.com/bg/sections/kampanii/dobrovolni_otrqdi/

Използваме повода във връзка с продължаващото засушаване да призовем населението и гостите на общината стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност. Запаленият в сухи треви огън и изгарянето на отпадъци в сухото и горещо време крие сериозна заплаха. Евентуална поява на вятър в тази усложнена обстановка би довела до прехвърляне на огъня от сухите треви в горските масиви или в земеделски площи.

Обръщаме внимание на всички, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци. За това си действие извършителите носят административно – наказателна отговорност.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Момчилград

Септември 2018 г.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ