Стартираха първите обучения по проект „Ваучери за заети лица”

05.08.2017

1.019 Преглеждания

0 Коментар

Стартираха първите обучения по проект „Ваучери за заети лица”

Първите кандидати, подали заявление за участие в проект „Ваучери за заети лица”, вече започнаха обучения за повишаване на професионалната си квалификация или за придобиване на ключова компетентност. Към момента близо 750 работещи са получили ваучери. 70% от тях са за преминаване на професионални обучения.

Издаването на ваучери по схемата и включването на заети в желаните от тях обучения продължава. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

До момента 42 161 работещи подадоха заявления за включване в обучения, които ще им дадат възможност да повишат знанията и уменията си. 23 176 от тях (близо 55% от общия брой) кандидатстваха по електронен път.

Агенцията по заетостта припомня, че 15% от стойността на обучението по проекта се съфинансира от страна на заетите лица, като на доставчиците на обучения се изплащат останалите 85% от номиналната стойност на ваучер. При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

Заетите лица, които желаят да получат ваучер, могат да подадат своето заявление лично на хартиен носител във всички бюра по труда или по електронен път на страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg

Очакванията са, че с планираните средства по проекта 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация. Агенцията по заетостта ще преустанови приема на заявления при достигане на определения финансов ресурс по проекта.

Източник: www.az.government.bg

КОМЕНТАРИ