Търсят се кандидати за съдебни заседатели

25.07.2018

277 Преглеждания

0 Коментар

Търсят се кандидати за съдебни заседатели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Кърджали уведомява заинтересованите жители на Община Кърджали, че удължава срока на прием на документи до 20.08.2018 г. по стартиралата процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г.

Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали, в раздел Общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И:……………..П…………..
/Р. МУСТАФА/

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ