Управление на марката в социалните мрежи

Изготвяне, управление и оптимизация на рекламна кампания в социалните мрежи, Отчитане и Подробна статистика.