Успешно приключи проектът «Грижа за независим живот» на община Кърджали

21.02.2018

414 Преглеждания

0 Коментар

Успешно приключи проектът «Грижа за независим живот» на община Кърджали

Днес на заключителна конференция бяха отчетени дейностите и резултатите постигнати в рамките на проект «Грижа за независим живот», който се реализира в периода 01.07.2016г.-28.02.2018г. Бенефициент по проекта, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година, е Община Кърджали, каза ръководителят на проекта Ширин Сюлейман. Тя подчерта, че реализацията му е продължила 20 месеца, а в резултат на неговото изпълнение над 112 лица, сред които възрастни и деца с увреждания, в това число и самотно живеещи хора, са получили достъп до социални и здравни услуги и помощ при изпълняване на ежедневни дейности в домашна среда.
Предлагането на такъв тип услуги доказано подобряват не само качеството на живот на хората с увреждания и възрастни над 65г. в невъзможност за самообслужване, но и осигуряват заетост на безработни хора в трудоспособна възраст и подобряване икономическото положение на семействата им, каза още Сюлейман.
Тя уточни, че по проектът е създаден е Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда, в който работят един ръководител, един специалист социални услуги и един медицински работник.
През август 2016 г. е проведена процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги “Личен асистент”, “Социалиен асистент” и “Домашен помощник”. Идентифицирани са 181 кандидати за предоставяне на услугите, които са подали заявления за включване в проекта.
Идентифицирани са и 224 лица с увреждания в т. ч. и деца с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения и/или в невъзможност за самообслужване
Извършена е оценка на потребностите и класиране съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”.
За всички лица подали заявление е извършена оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда от Комисия, която е посетила на място кандидат-потребителите.
За периода на изпълнение на проекта чрез предоставяните социални услуги са обхванати 142 лица, от които 80 потребители на услугата „Личен асистент”, 31 потребители на услугата „Социален асистент” и 31 потребители на услугата „Домашен помощник” . Видът и продължителността на услугите се осъществяват съгласно ежемесечен индивидуален план за всеки потребител. За предоставянето на почасовите услуги в рамките на проекта,не се заплащат месечни такси.
Най-добрата оценка за работата по един социално насочен проект е оценката на потребителите. А днес екипът на проекта получи аплодисменти и думи на благодарност за направеното.
Предоставянето на социалните услуги «Личен асистент», «Социален асистент» и «Домашен помощник», които бяха създадени по проект «Грижа за независим живот» ще продължи и след приключването на проекта. Тази добра новина, бе съобщена от ръководителя на проекта Ширин Сюлейман в рамките на конференцията. Тя допълни че създаденият Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда също ще продължи своята работа до края на тази година, като средствата за обезпечаването на специалистите в него се поемат от община Кърджали.
Как ще бъдат обезпечени трите създадени услуги по проекта, за да продължат да функционират и след приключването му на 28 февруари, обобщи зам.-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова.
Тя съобщи, че с постановление № 332 от 22 декември 2017 г. на Министерски съвет са осигурени средства от държавния бюджет за обезпечаване на услугите «Личен асистент», «Социален ассистент» и «Домашен помощник» до 31.12.2018 г. По думите й община Кърджали вече е изпратила искане до Агенция „Социално подпомагане” и в рамките на дни се очаква да бъде подписано двустранното споразумение.

Община Кърджали

КОМЕНТАРИ