УСПЕШНО ФИНАЛИЗИРАХА СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В АРДИНО

04.07.2018

340 Преглеждания

0 Коментар

УСПЕШНО ФИНАЛИЗИРАХА СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В АРДИНО

В заседателната зала на община Ардино се състоя поредната кметска среща, в която участваха кметовете на населени места от общината и цялото нейно ръководство начело с кмета Ресми Мурад. Тук бе и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.
На срещата бяха представени резултатите от изпълнените дейности по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“. Координаторът на проекта Бахар Реджебов благодари на общинския кмет Ресми Мурад за реализацията на поредния социален проект на територията на общината. Той отбеляза, че има потребност от предлагането на такъв вид интегрирани услуги и изказа своята благодарност на консултантите, които работиха по проекта и бяха в услуга на потребителите (деца от 0 до 7 години). Проектът е на стойност 408 152 лв. и се изпълни в продължение на 28 месеца.
Кметовете бяха запознати и с новия социален проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество“, която общината ще реализира през следващите 15 месеца. Чрез проекта ще се създаде заетост на 32 безработни души, които ще изработват стоки и ще се предоставят услуги на населението, с което се цели да се създаде устойчива трудова заетост на безработните лица. Изработените стоки ще се реализират на пазара и търговската мрежа на територията на общината.
Кметът Ресми Мурад заяви, че юлската кметска среща е едно добро съчетаване за стартирането на проекта за социално предприемачество и финализирането на проекта за ранна детска превенция.
Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова запозна кметоветe с промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, които са в сила от 1 юли 2018 г. Тя разясни и предстоящият прием на Заявления и декларации за целева помощ за отопление в периода от юли до октомври.
Кметовете участваха и в ежегодното обучение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Основните теми бяха държавната и фирмена политика в областта на ЗБУТ и оказване на долекарска помощ при работа. Лектори на обучението бяха инж. Емил Кехайов и д-р Юлвие Моллова от „Ферекс Консулт“ СТМ от Смолян.

Община Ардино

КОМЕНТАРИ