1,54 КМ. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ИЗГРАЖДА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

18.08.2021

209 Преглеждания

0 Коментар

1,54 КМ. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ИЗГРАЖДА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

1 540 метра канализационна мрежа ще бъдат изградени до края на месец август в различни населени места на община Момчилград. Извършваните дейности са залегнали в капиталовия списък и се финансират от бюджета на общината. В село Багрянка бяха изградени 230 метра канализационна мрежа. Финализирани са и дейностите в село Птичар. Там се работеше по 3 участъка с дължина съответно – първият – 130 метра, а останалите два по 160 метра или общо 450 метра. Приключи полагането на 100 метра канализационни тръби в село Загорско. В момента се работи в село Конче, където трябва да се изгради 480 метра канализация. Предстоят дейности в селата Чайка и Върхари, където ще бъдат изградени съответно 200 метра и 80 метра. В част от населените места канализационната мрежа е продължение на вече съществуващата, а в други е изцяло нова.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ