32 СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА

07.06.2018

395 Преглеждания

0 Коментар

32 СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА

32 социално уязвими жители на община Момчилград ще започнат работа за 12 месеца в социално предприятие. Това стана възможно след като кметът на община Момчилград Сунай Хасан и главният счетоводител Мерал Мехмед подписаха договор с Министерство на труда и социалната политика за реализирането на проект “Подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение в община Момчилград чрез развитие на социалното предприемачество”. Финансирането е по програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта е да се създаде социално предприятие, което ще функционира една година. В него трайно безработни и хора с увреждания ще работят домашни помощници и общи работници. Предвидено е да се извърши обучение и да се окаже психологическа подкрепа на наетите по проекта. Те ще получат социална и професионална интеграция. Предвидено е след изтичането на срока на проекта социалното предприятие да продължи да функционира, като част от наетите ще продължат да работят.

Община Момчилград

КОМЕНТАРИ